INFO: Afrapportering fra arbejdsgruppen

fcs-afhandling-til-sfb

Med ønsket om total åbenhed, fremlægger vi her vores afrapportering, der er givet til selskabets ledelse og som lægger til grund for artiklerne i Fyns Amts Avis.

 

HENT RAPPORT SOM PDF:
Afrapportering Elite ApS – Marts 2017 – FN

Det er nu 8 uger siden, vi blev indsat som arbejdsgruppe for at forsøge at skabe overblik over den økonomiske situation i SFB Elite ApS.

Mange af vores observationer er i løbet af den sidste uge blevet offentliggjort i Fyns Amts Avis, og vi erkender, at det har været en hård omgang for vores klub.

Med ønsket om total åbenhed, fremlægger vi her den afrapportering der er givet til selskabets ledelse og som lægger til grund for artiklerne i Fyns Amts Avis.

Det er vores håb, at rapporten i sin helhed kan give medlemmerne den indsigt de fortjener, og at den kan være med til at danne grundlag for en god og konstruktiv dialog på SfBs generalforsamling, torsdag den 23/3.

Nu kender vi problemerne, det er tid til at se dem i øjnene og i fælleskab forsøge at løse dem.

Mvh, Finn Høffner, Lars Hansen, Morten Frederiksen, Ole Madsen, Steffen Kremmer og Stig Henriksen